ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТИНЕ ЉИГ У 2016 ГОДИНИ

PONIŠTEN JAVNI KONKURS IZ OBLASTI INFORMISANJA


OBRAZAC zahtev udruzenja 2016 


udruženja-javni konkurs


ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ ЗА ПРЕВОЗ ПОЉОПРИВРЕДНИКА


КОНКУРСНА ДОКУМАНТАЦИЈА ЗА ПРЕВОЗ ПОЉОПРИВРЕДНИКА


ОБРАЗАЦ ПРОЈЕКТА ЗА МЕДИЈЕ


ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА ЗА МЕДИЈЕ


 

ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


ЈАВНИ КОНКУРС


Odluka o produženju roka za sanaciju zgrade škole 1300 kaplara, jn br.453-38


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za građevinski materijal za izbeglice


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku  - rekonstrukcija kotlarnice


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku  - građevinski materijal za izbeglice


Ugovor Marjanovići


Ugovor Ranđići


Ugovor Marjanovići


odluka-Marjanovići


odluka-Baškalovići


odluka-RAnđići.pdf


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА –грађевински материјал за избеглице

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-166/2016

за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке мале вредности-

   грађевински материјал за избеглице


ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ


ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-156/2016

за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке отворен поступак-

                         молерски радови и замена унутрашње столарије на згради школе „1300 Каплара“   у Љигу


ЈАВНА НАБАВКА – „МОЛЕРСКИ РАДОВИ И ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ НА  ЗГРАДИ ШКОЛЕ 1300 КАПЛАРА У ЉИГУ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Обавештавамо понуђаче да је нови рок за подношење понуда за јавну набавку бр.453-129/2016-реконструкција котларнице у Љигу

14.07.2016 године  до 10,00 сати.

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА БИЋЕ ОДРЖАНО 14.07.2016 године у 10,30 сати.

Одговори на сва питања понуђача , као и измене и допуне конкурсне документације ,биће објављени најкасније до 06.07.2016 године.

21.06.2016

 


 

ЈАВНА НАБАВКА – ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-155/2016

за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке отворен поступак-

                                        радови на изградњи моста преко реке Козељице-засеок Ранђићи

  


ЈАВНА НАБАВКА – ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-153/2016

за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке отворен поступак-

                                        радови на изградњи моста преко реке Качер-засеок Марјановићи

  


ЈАВНА НАБАВКА – ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-154/2016

за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке отворен поступак-

                                        радови на изградњи моста преко реке Качер-засеок Башкаловићи

  


ЈАВНА НАБАВКА – „САНАЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ

КОЗЕЉИЦЕ,ЗАСЕОК РАНЂИЋИ“

Ознака из опоштег речника набавке:

45221110 - радови на изградњи мостова

  


ЈАВНА НАБАВКА – „САНАЦИЈА МОСТА ЗА

МАРЈАНОВИЋЕ,ПРЕКО РЕКЕ КАЧЕР“

Ознака из опоштег речника набавке:
45221110 - радови на изградњи мостова

   


ЈАВНА НАБАВКА – „САНАЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ КАЧЕР,

ЗАСЕОК БАШКАЛОВИЋИ“

Ознака из опоштег речника набавке:

45221110-радови на изградњи мостова

 
   

ЈАВНА НАБАВКА реконструкција топлане у Љигу

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.453-129/2016

  


ЈАВНА НАБАВКА – „МОЛЕРСКИ РАДОВИ И ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ НА  ЗГРАДИ ШКОЛЕ 1300 КАПЛАРА У ЉИГУ

Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка бр. 453-104/2016

  


ЈАВНА НАБАВКА –пројектовање путева на територији оштине Љиг

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.453-63/2016

  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНА НАБАВКА –превоз материјала за путеве,мостове и друге објекте на територији општине Љиг

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.453-58/2016

  


ЈАВНА НАБАВКА – Асфалтирање улице  Војводе Мишића у Љигу и улице Раке Мирића у Белановици

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.453-52/2016

 

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА – „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ  ЗГРАДЕ ШКОЛЕ

„1300 КАПЛАРА“ У ЉИГУ, ОПШТИНА ЉИГ

 

ИЗМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ШКОЛУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНА НАБАВКА одржавање јавне расвете на територији општине Љиг

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.453-32/2016

  

Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА –услуге азила за псе луталице

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.453-29/2016

  

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора


ЈАВНА НАБАВКА – рад грађевинских машина на путевима на територији општине Љиг

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 453-28/2016

  

Oдлука о додели уговора


ЈАВНА НАБАВКА –набавка горива

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.453-14/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

БРОЈ: ЈН  453-8/2016 ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 БРОЈ: ЈН  453-2/2016 ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 

 

Обустава поступка


КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

ПРЕВОЗ  ГРАЂАНА И УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ

Обавештење о закљученом уговору

Додела уговора

 

Share this post

MOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
Mreza web prijatelja