ЈАВНА РАСПРАВА О БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавна расправа о Буџету општине Љиг за 2017. годину одржана у четвртак 15. децембра.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО ПРОГРАМИМА

 

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Љиг.

 

Опредељена средства за удружења и црквене и верске заједнице

Општинско веће општине Љиг, на основу предлога Комисије о расподели буџетских средстава општине Љиг за 2016 годину, намењених подршци програмима удружења и црквама и верским заједницама, на седници одржаној 10.11.2016.године е донело је Одлуку о додели средстава следећим подносиоцима:

Црквена општина Цветановац        350,000.00
Удружење „Моба“ Љиг                         97,000.00
Наставничко удружење Љиг                60,000.00
КУД „Лука Спасојевић“ Љиг              50,000.00
КУД „Рајац“ Љиг                                   50,000.00
Црквена општина Славковица           50,000.00
Црквена општина Ба                             50,000.00
Удружење „Златне руке“Љиг             50,000.00
Удружење „Бразда“ Љиг                      32,000.00
Удружење за заштиту потрошача Чачак 16,000.00
Удружење одгајивача голубова Љиг        5,000.00

 

Достављање предлога кандидата за доделу јавних признања општине Љиг

На основу члана 5. Одлуке о јавним признањима општине Љиг, Комисија за одликовања и доделу друштвених признања Скупштине општине Љиг расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање писаних и образложених предлога кандидата за доделу јавних признања општине Љиг

Read more: Достављање предлога кандидата за доделу јавних признања општине Љиг

Четврта седница Скупштине општине

Четврта седница Скупштине општине одржаће се у уторак 15.11.2016.године са почетком у 10,00 часова у сали за састанке Дома здравља „Љиг“ у Љигу 
 
Дневни ред:
 
  1. Разматрање Предлога Одлуке о промени Статута општине Љиг
  2. Постављење Заменика секретара Скупштине општине Љиг
  3. Разматрање Предлога Решења о именовању в.д. директора Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица           
  4.  Разматрање Предлога Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Шумадија“ из Белановице са Законом о јавним предузећима
  5.  Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП „Шумадија“ из Белановице        
  6.Разматрање Предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Шумадија“ из Белановице
  7. Констатовање оставке в.д. директора ЈКП „Шумадија“ из Белановице
  8. Разматрање Предлога Решења о именовању в.д. директора ЈКП „Шумадија“ из Белановице
  9. Разматрање Предлога Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига
10. Разматрање Предлога Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига
11. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива Ваљево
 

Page 1 of 70

Share this post

MOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
Mreza web prijatelja