ЗАХВАЉУЈУЋИ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ПОКРЕНУТА УСЛУГА „ПОМОЋ У КУЋИ“

Захваљујући пројекту „За више солидарности према старијима - Кластер Колубарског округа за услугу Помоћ у кући“ који финансира Европска унија кроз програм “Европска подршка инклузивном друштву”, а спроводи Царитас Ваљево у партнерству са Заједничким центром за социјални рад „Солидарност“ Љиг  и општинама Мионица, Лајковац и Љиг од јула месеца функционише дневна услуга у заједници „Помоћ у кући“.  На територији ове три општине колубарског округа девет неговатељица уз подршку стручног радника пружају подршку корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. 

Услуга је доступна одраслима и старијима који имају ограничења физичких и психичких способности, услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Дом корисника је окружење у коме се пружа већина услуга, уз коришћење услуга социјалних и здравствених служби у заједници на начин који омогућава одржање максималног степена независности и бриге о потребама корисника. Садржај услуге „Помоћ у кући“ се кроз процену потреба дефинише индивидуалним планом прилагођеном потребама корисника, а услуга обухвата низ садржаја опште неге и помоћи у кући.

 „Велика ми је част и задовољство што је општина Лајковац узела  учешће на пројекту „За више солидарности према старијима-Кластер Колубарског округа за услугу помоћ у кући“. Још један начин да покажемо бригу за  старије и пружимо неопходну помоћ у реализацији њихових основних потреба. Кроз пројектне активности јачамо капацитете Заједничког центра за социјални рад Солидарност за општине Љиг, Лајковац, Мионица  успостављањем услуге помоћ у кући. Тако оснажени, уз размену искуства и тимски рад свих партнера на пројекту креирамо  услове за бољи живот поменуте циљне групе“, сматра Андрија Живковић, председник Општине Лајковац.

За Бобана Јанковића председника општине Мионица учешће у пројекту "За више солидарности према старијима-Кластер колубарског округа за услугу помоћ у кући" је од изузетног значаја за локалну средину јер су уз ову услугу најстарији Мионичани задовољни, а њихове породице растерећеније.

„Ми смо одговорна локална самоуправа и потребе наших грађана су нам на првом месту. Људи осећају да нису сами и да бринемо о њима. Веома је важно и што наш заједнички Центар за социјални рад Солидарност, уз подршку Царитаса, стиче и имплементира нова знања у овој области. Успешна реализација овог пројекта на нашем подручју и задовољство наших суграђана нас обавезује да ову услугу одржимо и после пројектног периода, што ће наша општина и учинити“ каже Јанковић. 

“Овај пројекат је први велики пројекат у домену социјалне заштите становништва општине Љиг. Кроз овај пројекат се проблему старих и немоћних лица по први пут приступа свеобухватно: од системског утемељења кроз одлуке и правилнике о социјалној заштити у циљу постизања дугорочне институционализације, до конкретне неге угрожених лица у периоду трајања пројекта. Општина Љиг, као један од партнетра, свој интерес у овом пројекту је пронашла у унапређењу квалитета својих социјалних услуга; обухвату социјално угрожених лица, као и отварању нових радних места. Имајући у виду сталан пораст броја усамљених, старих и болесних особа, нарочито у удаљеним, сеоским срединама, општина Љиг ће у домену својих надлежности и могућности, допринети да активност Центра „Солидарност“ буде одржива и након формалног завршетка овог пројекта“ каже Драган Лазаревић председник општине Љиг.

Услуга се тренутно пружа за 100 лица са територије општине Мионица, Лајковац и Љиг, а након истека пројекта  који се реализује уз финансијску подршку Европске уније  финансирање и даљи развој ове дневне услуге у заједници прелази под окриље локалних самоуправа. 

Информације о пројекту “Европска подршка инклузивном друштву”

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”,  који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова , који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група. 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

 

Поделите ову вест

PLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Share this post

MOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
Mreza web prijatelja