ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Љиг.

 

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 01 број 06-27/16-10 од 09.11.2016 године, председник општине Љиг је дана 01.12.2016  године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЉИГ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ ЉИГ

 

I

- Предмет јавног надметања -

 

1.      Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Љиг у следећим катастарским општинама:     

                   

 

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена          ( дин / ха)

Депозит  (дин)  20%               

Период закупа

Степен заштите

БА

1

0,5142

3.700,00

381,00

1

 

БА

2

0,4009

5.200,00

417,00

1

 

БА

3

0,7287

1.600,00

234,00

1

 

БА

4

0,1516

5.600,00

170,00

1

 

БА

5

0,2791

1.600,00

90,00

1

 

БА

6

0,5775

1.600,00

185,00

1

 

БА

7

0,845

1.600,00

271,00

1

 

БА

8

0,3985

1.900,00

152,00

1

 

БА

9

0,4091

800,00

66,00

1

 

БА

10

0,7811

1.600,00

250,00

1

 

БА

11

1,8398

1.900,00

700,00

1

 

БА

12

0,6839

1.900,00

260,00

1

 

БА

13

0,6774

1.200,00

163,00

1

 

БА

14

1,2719

3.000,00

764,00

1

 

БАБАЈИЋ

15

1,6282

8.800,00

2.866,00

1

 

БАБАЈИЋ

16

0,2

8.800,00

352,00

1

 

БАБАЈИЋ

17

0,0739

6.200,00

92,00

1

 

БАБАЈИЋ

18

0,06

7.700,00

93,00

1

 

БАБАЈИЋ

19

1,067

2.000,00

427,00

1

 

БАБАЈИЋ

20

2,5952

2.100,00

1.090,00

1

 

БОШЊАНОВИЋ

21

0,9164

2.700,00

495,00

1

 

БРАНЧИЋ

22

0,1961

2.700,00

106,00

1

 

ВЕЛИШЕВАЦ

23

0,4345

6.200,00

539,00

1

 

ВЕЛИШЕВАЦ

24

0,2395

6.200,00

297,00

1

 

ВЕЛИШЕВАЦ

25

1,0635

1.900,00

405,00

1

 

ГУКОШИ

26

0,3855

9.900,00

764,00

1

 

ДИЋИ

27

0,4472

9.900,00

886,00

1

 

ДИЋИ

28

0,2286

7.700,00

353,00

1

 

ДИЋИ

29

1,6079

7.700,00

2.477,00

1

 

ДОЊИ БАЊАНИ

30

0,1524

8.800,00

269,00

1

 

ДОЊИ БАЊАНИ

31

0,6566

1.500,00

197,00

1

 

ЖИВКОВЦИ

32

0,0329

1.600,00

11,00

1

 

ЖИВКОВЦИ

33

0,7497

2.300,00

345,00

1

 

ЖИВКОВЦИ

34

0,112

8.300,00

186,00

1

 

ЖИВКОВЦИ

35

0,0602

7.700,00

93,00

1

 

ЖИВКОВЦИ

36

0,1293

7.700,00

200,00

1

 

ЖИВКОВЦИ

37

0,5939

6.200,00

737,00

1

 

ЖИВКОВЦИ

38

0,3849

8.800,00

678,00

1

 

ЖИВКОВЦИ

39

0,0145

1.600,00

5,00

1

 

ИВАНОВЦИ

40

0,3174

7.700,00

489,00

1

 

ИВАНОВЦИ

41

0,033

6.200,00

41,00

1

 

ЈАЈЧИЋ

42

0,1014

7.700,00

157,00

1

 

ЈАЈЧИЋ

43

0,1866

7.700,00

288,00

1

 

КАДИНА ЛУКА

44

0,6524

2.300,00

301,00

1

 

КАДИНА ЛУКА

45

0,6144

1.300,00

160,00

1

 

КАДИНА ЛУКА

46

0,5947

6.200,00

738,00

1

 

КАДИНА ЛУКА

47

1,9704

1.900,00

749,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

48

3,173

3.200,00

2.031,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

49

0,9018

4.200,00

758,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

50

2,0354

5.200,00

2.117,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

51

0,6116

6.200,00

759,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

52

0,061

9.900,00

121,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

53

0,3663

2.700,00

198,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

54

0,5075

7.700,00

782,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

55

0,0874

8.800,00

154,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

56

0,0432

9.900,00

86,00

1

 

КАЛАЊЕВЦИ

57

0,0253

9.900,00

51,00

1

 

КОЗЕЉ

58

0,1565

8.800,00

276,00

1

 

КОЗЕЉ

59

1,6039

7.700,00

2.471,00

1

 

КОЗЕЉ

60

0,4627

7.700,00

713,00

1

 

КОЗЕЉ

61

0,5914

5.200,00

616,00

1

 

КОЗЕЉ

62

0,302

11.100,00

671,00

1

 

КОЗЕЉ

63

0,6545

7.700,00

1.008,00

1

 

КОЗЕЉ

64

0,8576

1.600,00

275,00

1

 

ЛАЛИНЦИ

65

0,0754

2.300,00

35,00

1

 

ЛАЛИНЦИ

66

2,9526

1.300,00

768,00

1

 

ЛАТКОВИЋ

67

0,0701

2.000,00

29,00

1

 

ЛАТКОВИЋ

68

0,7487

8.800,00

1.318,00

1

 

ЛИПЉЕ

69

0,0808

7.700,00

125,00

1

 

ЛИПЉЕ

70

2,1606

7.700,00

3.328,00

1

 

ЛИПЉЕ

71

1,1376

8.800,00

2.003,00

1

 

ЛИПЉЕ

72

0,1237

2.700,00

67,00

1

 

ЛИПЉЕ

73

1,3983

8.800,00

2.462,00

1

 

МОРАВЦИ

74

0,0339

12.200,00

83,00

1

 

МОРАВЦИ

75

0,3519

11.100,00

782,00

1

 

МОРАВЦИ

76

0,0773

3.700,00

58,00

1

 

МОРАВЦИ

77

0,1568

12.200,00

383,00

1

 

МОРАВЦИ

78

0,4457

10.600,00

945,00

1

 

ПАЛЕЖНИЦА

79

0,0766

8.800,00

135,00

1

 

ПАЛЕЖНИЦА

80

0,076

1.900,00

29,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

81

0,0812

1.600,00

26,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

82

0,8103

7.700,00

1.248,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

83

0,0802

1.600,00

26,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

84

0,7064

1.300,00

184,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

85

0,3447

5.200,00

359,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

86

0,3176

6.200,00

394,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

87

0,042

1.600,00

14,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

88

0,2905

1.600,00

93,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

89

0,05

1.600,00

16,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

90

0,5529

1.600,00

177,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

91

0,4256

7.100,00

605,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

92

0,7787

1.600,00

250,00

1

 

СЛАВКОВИЦА

93

1,2664

1.600,00

406,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

94

0,5926

11.100,00

1.316,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

95

1,1789

12.200,00

2.877,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

96

0,3027

11.100,00

672,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

97

0,0721

2.700,00

39,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

98

0,0506

8.800,00

90,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

99

1,1644

12.200,00

2.842,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

100

0,0543

12.200,00

133,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

101

0,1951

9.900,00

387,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

102

1,3458

11.100,00

2.988,00

1

 

ЦВЕТАНОВАЦ

103

1,6367

12.200,00

3.994,00

1

 

ШТАВИЦА

104

0,096

1.600,00

31,00

1

 

ШТАВИЦА

105

0,0658

1.300,00

18,00

1

 

ШТАВИЦА

106

0,4581

7.700,00

706,00

1

 

ШТАВИЦА

107

0,7033

2.300,00

324,00

1

 

ШТАВИЦА

108

0,2815

2.700,00

153,00

1

 

ШТАВИЦА

109

0,3666

6.200,00

455,00

1

 

ШТАВИЦА

110

0,9265

9.900,00

1.835,00

1

 

ШТАВИЦА

111

1,9303

1.900,00

734,00

1

 

ШУТЦИ

112

0,8488

8.800,00

1.494,00

1

 

ШУТЦИ

113

0,0651

8.800,00

115,00

1

 

ШУТЦИ

114

0,046

7.400,00

69,00

1

 

ШУТЦИ

115

0,6974

5.200,00

726,00

1

 

ШУТЦИ

116

0,1657

2.700,00

90,00

1

 

ШУТЦИ

117

0,9469

3.600,00

682,00

1

 

ШУТЦИ

118

1,0171

4.600,00

936,00

1

 

ШУТЦИ

119

0,2151

8.800,00

379,00

1

 

ШУТЦИ

120

0,0132

8.800,00

24,00

1

 

ШУТЦИ

121

0,0606

2.700,00

33,00

1

 

ШУТЦИ

122

0,2896

9.900,00

574,00

1

 

ШУТЦИ

123

0,0745

6.700,00

100,00

1

 

ШУТЦИ

124

0,0612

8.800,00

108,00

1

 

ШУТЦИ

125

0,7249

8.800,00

1.276,00

1

 

УКУПНО

 

72,8599

 

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Љиг, у канцеларији бр 6 ,сваког радног дана од 08 до 13 часова.

Контакт особа Гордана Максимовић, тел. 014/3445-113 лок.110.

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                           

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-          физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

-          физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

-          правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; 

-          физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-          доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;

-          извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

-          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

-          извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

-          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 

          4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-          фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Љиг, број: 840-745151843-03; модел:97; позив на број:12 061.

        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

           

1.      формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2.      доказ о уплати депозита;

3.      за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

4.      за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

5.      за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Љиг. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

·         Адреса: Општина Љиг, улица и број:  Карађорђева бр.7, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

·          име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

 

IV

 – Рок за подношење пријаве -

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 12.12.2016  .године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Љиг до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

V

– Јавно надметање -

 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Љиг , улица и број: Карађорђева бр.7. и то за све катастарске општине дана 13.12.2016.године.

 

VI

- Плаћање закупнине -

 

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Љиг.

 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

·         гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

·         уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

·         доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити у локалном листу « Напред »,  на огласној табли Општинске управе општине Љиг и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу « Напред .

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделите ову вест

PLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

Share this post

MOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITMOD_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
Mreza web prijatelja