Дванаеста седница СО Љиг

На основу члана 45. Статута општине Љиг (“Службени гласник Општине Љиг“ бр.7/08, 10/08 и 6/16) и чланова 55. и 57. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (“Службени гласник Општине Љиг“ бр. 6/08 и 4/16), САЗИВАМ  ДВАНАЕСТУ СЕДНИЦУ Скупштине општине Љиг.

 

Седница Скупштине општине одржаће се 14.06.2018.године (четвртак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

За седницу Скупштине предлажем следећи

 

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

 

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Љиг за 2017.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић и Нада Радисављевић, Одељење за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Љиг за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић и Нада Радисављевић, Одељење за финансије               Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Љиг за 2018.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, Општинска управа

Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

 

 1. Разматрање Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Љиг за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, Општинска управа

Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

 

 1.  Разматрање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Љиг за 2018.годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, Општинска управа

Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

 

 1.  6.   Разматрање Предлога Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења  и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Љиг за 2018.

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Сајић, Општинска управа

Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

 

 1.    Разматрање Предлога Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Љиг у делу између улице Карађорђеве, потока Годевац, планиране улице Нова 1 и реке Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1.      Разматрање Предлога Одлуке о изради ПДР за инфраструктурни коридор – Магистрални цевовод за потребе снабдевања водом општине Љиг из Колубарског регионалног система за водоснабдевање „Стубо-Ровни“, деоница на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о отпису камате

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, Начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг о промени цена услуга

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Градимир Филиповић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

 

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о статусној промени припајања Јавног комуналног предузећа „Шумадија“ Белановица, Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Градимир Филиповић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

 

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу непокретности непосредном погодбом подносиоца захтева Славише Степановића из Палежнице

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу непокретности непосредном погодбом подносиоца захтева Бранка Живановића из Гукоша

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, директор ЗЦСР „Солидарност“

Материјал је достављен у прилогу.

.

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2017. и Програма рада за 2018.годину Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, директор ЗЦСР „Солидарност“

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2017. и Програма рада за 2018.годину Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Славица Миливојевић, директор Градске библиотеке „Љиг“

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на Статут Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Славица Миливојевић, директор Градске библиотеке „Љиг“

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на Статут ПУ „Каја“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Трнинић, директор ПУ „Каја“ Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1.  1  Разматрање Предлога Одлуке по поднетом захтеву Мирка Лазића из Бошњановића за озакоњење

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке по поднетом захтеву Љубодрага Лазића из Бабајића за озакоњење

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке по поднетом захтеву Радосне Јовић из Љига за озакоњење

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу Школског одбора ОШ „Сава Керковић“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању Школског одбора ОШ „Сава Керковић“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу Школског одбора ОШ „Сестре Павловић“ Белановица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању Школског одбора ОШ „Сестре Павловић“ Белановица

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу Школског одбора СШ „Хиљаду триста каплара“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању Школског одбора СШ „Хиљаду триста каплара“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

 

 

У случају спречености да присуствујете овој седници,

молимо да нас обавестите на телефон  3445-024.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Горан Миловановић

 

Оставите одговор