Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Љиг за 2018.годину

Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љиг за 2018. г.

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за територију општине Љиг за 2018. године

Сагласност на Предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Љиг у 2018.год

Сагласност МПШВ на Предлог Програма мера подршке за спровођење ПП и ПРР општине Љиг за 2018.г.

Сагласност на Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за територију општине Љиг за 2018. године

Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Љиг у 2018. години

Izvestaj o korisccenju sredstava budzetskog fonda za zzs za 2017. g.

Izvestaj o sprovodjenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. god.