Допуна конкурса за одржавање јавне расвете

Комунална услуга одржавања јавне расвете вршиће се периодично, по захтеву наручиоца, или пријави грађана, осим за позицију под редним бројем 7. која спада у редовну контролу.

измена понуде за расвету

Оставите одговор