Мења се улична расвета

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности – набавка лед светиљки и извођење радова на замени дела уличне расвете, бр.453-40/2018

Оставите одговор