Извршите увид у бирачки списак

Одлуком  председника Народне скупштине Републике Србије 01 број: 013-541/17 од 02.03.2017. године (“Службени гласник РС“ бр. 15/2017) расписани су избори за ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, за 02. АПРИЛ 2017. године.

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10.Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачко списку (“Службени гласник РС“ бр. 15/2012), Општинска управа општине Љиг као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Љиг

ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ да је изложила део бирачког списка за подручје општине Љиг и позива грађане који имају пребивалиште на територији општине Љиг да могу извршити увид у бирачки списак и поднети захтев за упис или брисање из бирачког списка , измену, исправку или допуну података у бирачком списку, сваког радног дана почев од 03. марта 2017. године до 17. априла 2017. године у 24,00 часа, када орган надлежан за вођење јединственог бирачког списка доноси решење о закључењу бирачког списка.

Од проглашења изборне листе право на увид  и на подношење захтева за  промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за вршење промена, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Увид у јединествени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs  уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Интерно расељена лица која имају боравиште на територији општине Љиг могу извршити увид у јединствени бирачки списак, део за подручје општине Љиг и тражити одговарајуће промене у јединственом бирачком списку уз приказ одговарајуће докуметације.

Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима  гласати према месту боравишта у иностранству.

Позивају се и малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице, уз прилагање потребних доказа.

Увид у бирачки списак грађани и подносиоци проглашене изборне листе могу извршити у згради  општине Љиг, соба 19/II, сваког радног дана, у времену од 7-15 часова.

Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 17. априла 2017. године до 24,00 часа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора Министарство држане управе и локалне самоуправе.

 

02 Број: 208-2/2017

Љиг, 03.03.2017. године

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉИГ

НАЧЕЛНИК

Стево Вранешевић

 

Оставите одговор