Председник општине Љиг:
Име и презиме: Драган Лазаревић
Број телефона: 014 3445 030
Број факса: 014 3445 044
Електронска адреса: predsednikopstine@ljig.rs
Заменик председника општине:
Име и презиме: Миодраг Старчевић
Број телефона: 014 3445 030
Број факса: 014 3445 044
Електронска адреса: opstinaljig@ljig.rs
Председник скупштине општине:
Име и презиме: Горан Миловановић
Број телефона: 014/3445 024
Број факса: 014 3445 044
Електронска адреса: skupstina@ljig.net
Заменик председника скупштине општине:
Име и презиме: Веселин Шиљеговић
Број телефона:
Број факса: 014 3445 044
Електронска адреса: ljig@ljig.rs
Секретар скупштине општине:
Име и презиме: Марија Филиповић
Број телефона: 014/3445 024
Број факса: 014 3445 044
Електронска адреса: sekretar@ljig.net
Лице за заштиту података о личности:

Име и презиме: Марија Филиповић
Број телефона: 014/3445 024
Број факса: 014 3445 044
Електронска адреса: sekretar@ljig.ne