Министарство привреде инвестира и општину Љиг

Председник општине Љиг Драган Лазаревић потписао је Уговор о суфинансирању израде пројектно-техничке документације за пројекат „Реконструкција магистралног цевовода у оквиру система снабдевања водом општине Љиг“.

Министарство привреде ће суфинансирати сву техничку документацију, која је потребна за извођење радова и то: идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење. Учешће министарства је чак 90 % износа укупне инвестиције, односно 2.754.000,00 динара. Висина кофинансирања је одређена према степену развијености општине.

Реализацијом овог улагања створиће се неопходни предуслови за важне радове на градском водоводу, чиме се општина Љиг приближава трајном решавању стабилног снабдевања градског становништва пијаћом водом.

Оставите одговор