Набавка горива – јавни позив

На основу члана 55.став 1. тачка 2., члана 57.став 1. члана 60. став 1. тачка 1.  Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12,68/15) и Одлуке председника општине Љиг о  покретању поступка јавне набавке – мале вредности  број: ЈН 453-27/2017 од 13.02.2017. год. Општина Љиг, ул. Карађорђева бр. 7, 14240 Љиг објављује ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-27/2017 за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке мале вредности – набавка горива.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Оставите одговор