Набавка теренског возила

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ТЕРЕНСКОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 453-161/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Оставите одговор