Поводом најављеног скупа, који Месна заједница Славковица организује у петак 14.07.2017. године у сарадњи са господином Зораном Танасијевићем Тасом, обавештавамо јавност да општина Љиг не стоји иза организације овог догађаја и да изречено на овом састанку неће нужно представљати званичан став наше локалне управе.

Будући да је у позиву наведено да ће поменути састанак бити прилика да се становништво упозна са „досадашњим плановима развоја туризма на Рајцу, туристичким прометом, планском документацијом, ресурсима и ограничењима за развој туризма и предлозима за развој туризма на Рајцу и околним селима“, изричито напомињемо да веродостојне информације о планским документима општине Љиг могу дати само запослени у општинској управи, који су одговорни и задужени за послове планирања.

Такође, у позиву на овај скуп јавности се нуди на увид „радна верзија мастер плана развоја туризма на Рајцу“. Молимо Вас да имате у виду да Скупштина општине Љиг, као највиши законодавни орган јединице локалне самоуправе, није донела одлуку о покретању израде поменутог документа, те је стога било какава расправа о томе без основа.

Важно је и да Вам скренемо пажњу да фејсбук профил „Просторно планирње Љиг“, који врши промоцију овог догађаја, није званичан профил општине и да представља искључиво лични став и интерес појединца који њиме управља.

Руководство општине, као и одговарајуће стручне службе, информисане су о састанку када је исти већ био заказан и најављен, без могућности да благовремено учествују у припреми и реализацији скупа. Такође, Комисија за планове Скупштине општине Љиг, која је састављена од угледних представника струке и која има мандат да разматра планове и доноси препоруке, такође није укључена у овај догађај нити било шта што проистиче из тога.

Јасно је да је доношење планских аката партиципативан процес, који подразумева укључивање јавности у све фазе тог процеса. С тим у вези, општина Љиг поздравља иницијативу и ентузијазам својих становника који су спремни да се активно укључе у стварање бољих услова за живот и рад у нашој општини, али истовремено скрећемо пажњу да за такво деловање постоје дефинисана правила и надлежности.