ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Овим путем обавештавамо пољопривредне произвођаче да је обнова регистрације у 2019. години обавезна и да сви који не обнове регистрацију својих газдинстава у периоду од 01.03.-30.04.2019. године имаће пасиван статус и неће бити у могућности да користе подстицајна средства у пољопривреди

Апелује се пољопривредним произвођачима да пријаве тачне податке, односно све катастарске парцеле на којима се обавља пољопривредна производња, као и тачне податке о сетвеној структури. Уколико се утврди да су подаци које је произвођач навео у захтеву неистинити, а на основу њих користио подстицаје за пољопривредну производњу, стичу се услови за пасиван статус газдинства и то у  трајању од 5 година

Управа за Трезор у 2019. години неће слати обрасце за регистрацију на кућне адресе као ранијих година. Обрасци и помоћ приликом попуњавања истих могу се добити у Управи за Трезор, Јединици локалне самоуправе или у Пољопривредној саветодавној и стручној служби „Ваљево“

Оставите одговор