Општинско веће:

 1. утврђује предлог Одлуке о буџету Општине
 2. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком Скупштине општине
 3. решава у Управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузеће и установа и других организација из изворног делокруга Општине
 4. помаже председнику Општине у вршењу других послова из његове надлежности
 5. доноси Пословник о свом раду, на предлог Председника општинеОпштинско веће општине Љиг има 13 чланова. Чланови општинског већа по функцији су председник општине и заменик председника општине а осталих 11 чланова Општинског већа су:
 1. Милован Лукић, Живковци
 2. Мирко Лазић, Бошњановић
 3. Србољуб Радојичић, Белановица
 4. Горан Јовичић, Ба
 5. Милорад Стојановић, Шутци
 6. Милован Ђукнић, Калањевци
 7. Зоран Ђурић, Моравци
 8. Иванка Милошевић, Љиг
 9. Драгослав Радивојевић, Љиг
 10. Радиша Радојевић, Бранчић
 11. Мирослав Ђурђић, Љиг

 

Председник општине председава радом Општинског већа