Подстицаји за спровођење мера руралног развоја

Пољопривредна, саветодавна и стручна служба „Ваљево“, у просторијама УП „Моба“ у Љигу, у петак 7. Априла 2017. године, организује трибину на тему:

ПОДСТИЦАЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА у 2017 . години.

10:00 – 11:00  Тумачење правилника: „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава  за изградњу и опремање објеката ,набавку новог трактора,нових машина и опреме као и квалитетних приплодних грла заунапређење примарне пољопривредне производње“- дипл.инг.Светлана Јеринић

11:0011:30 Тумачење правилника: „Унапређење конкурентности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору млека,меса ,воћа ,поврћа и грожђа“- др Радосав Вујић

 11.30 – 12.00  „Подстицаји програмима за диверзификацију доходка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младима у руралном подручју“- дипл.инг. Снежана Стојковић-Јевтић

Оставите одговор