Пројекат доградње и реконструкције школе

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности :

Израда пројекта доградње и реконструкције објекта ОШ”Сестре Павловић“ у Белановици

ПОЗИВ

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Оставите одговор