Седница Скупштине општине одржаће се 07.09.2018.године

 

Седница Скупштине општине одржаће се 07.09.2018.године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

1.     Разматрање Предлога Одлуке о приступању промени Статута Општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

2.        Разматрање захтева ЈКП „Комуналац“ Љиг и ЈКП „Шумадија“ Белановица за давање сагласности да не сачињавају финансијске извештаје са мишљењем ревизора за потребе спровођења статусне промене

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Данка Вукасовић, правник ЈКП „Комуналац“ Љиг

3.         Разматрање захтева ЈКП „Комуналац“ Љиг и ЈКП „Шумадија“ Белановица о давању сагласности на Уговор о статусној промени припајања

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Данка Вукасовић, правник ЈКП „Комуналац“ Љиг

4.         Разматрање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Љиг са Законом о јавним предузећима

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Данка Вукасовић, правник ЈКП „Комуналац“ Љиг

5.  Разматрање Предлога Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Трнинић, директор ПУ „Каја“ Љиг

6.  Разматрање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општина Љиг, Лајковац, Мионица и Осечина

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

7.     Разматрање Извештаја о пословању за 2017.годину ЈКП „Комуналац“ Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Градимир Филиповић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

8.  Разматрање Извештаја о пословању за 2017.годину ЈКП „Шумадија“ Белановица

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Дражић, директор ЈКП „Шумадија“ Белановица

9.  Разматрање Извештаја о раду за 2017.годину Туристичке организације општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Ивановић, директор ТО Љиг

10.  Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом путем размене

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, запослена у Општинској управи

11. Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на прве измене и допуне Годишњег програма рада за 2018.годину Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, директор ЗЦСР „Солидарност“

12.  Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора из реда локалне самоуправе Основне школе „Сава Керковић“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

13.  Разматрање Предлога Решења о именовању члана Школског одбора из реда локалне самоуправе Основне школе „Сава Керковић“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

14.  Разматрање Предлога Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Љиг“ у Љигу

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

15. Разматрање Предлога Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Љиг“ у Љигу

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

16.  Разматрање Предлога Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Љиг“ у Љигу

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

17.  Разматрање Предлога Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Љиг“ у Љигу

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

У случају спречености да присуствујете овој седници,

молимо да нас обавестите на телефон  3445-024.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Горан Миловановић

 

Оставите одговор