Седница Скупштине општине

Седница Скупштине општине одржаће се 17.12.2018.године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :  

 1. Разматрање Предлога Одлуке о буџету Општине Љиг за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке о измени Одлуке о износима локалних комуналних такси

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке о плаћању боравишне таксе

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Љиг за 2019.годину

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Градимир Филиповић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

       6. Разматрање Предлога Кадровског плана Општинске управе Општине Љиг за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стево Вранешевић, Начелник Општинске управе Општине Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке о преносу права коришћења на  непокретности Предшколској установи „Каја“ Љиг

               ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу кат. парц. 4120/2 КО Љиг

               ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу кат. парц. 473/2 КО Љиг

               ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке o давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта власника Зорана Ђорђевића у КО Живковци

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке o давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта власника Балтинас Владимира Бранка у КО Цветановац

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке o не давању сагласности на озакоњење помоћних објекта власника Снежане Марјановић у КО Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Спасојевић, Општинска управа

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о платама, накнадама и примањима изабраних, постављених и именованих лица у Општини Љиг и накнадама одборника у Скупштини општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Скретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Решења о престанку дужности директора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању в.д. директора Градске библиотеке „Љиг“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Каја“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Каја“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановице

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Сестре Павловић“ из Белановице

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

 

 

 

Оставите одговор