Седница Скупштине општине

ЧЕТРНАЕСТA СЕДНИЦA Седница Скупштине општине одржаће се 13.11.2018.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

За седницу Скупштине предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

 

  1. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Љиг за период 01.01.-30.09.2018.године

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

  1. Разматрање Предлога Одлуке о другој измени Одлуке о буџету Општине Љиг за 2018.годину

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 Разматрање Предлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о приступању промени Статута Општине Љиг 01 Број: 06-18/18-1 од 07.09.2018.године

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стево Вранешевић, начелник Општинске управе Општине Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

  1. Разматрање Предлога Одлуке о приступању доношења Статута Општине Љиг

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стево Вранешевић, начелник Општинске управе Општине Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

  1. Разматрање Предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра  одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији општине Љиг

                ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

  1. Разматрање Предлога Одлуке о доношењу Стратегије о безбедности саобраћаја на путевима општине Љиг за период 2018-2020.година

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг 

 

  1.        Разматрање Програма развоја спорта на територији општине Љиг за 2019.годину и информација о Извештају Комисије за спорт о правдању средстава за период јануар-септембар 2018.године

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

  1.   Разматрање Предлога о формирању Радне групе за израду Стратегије одрживог     развоја општине Љиг за период 2018-2025.године, Акционог плана и Програма  развоја општине Љиг за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу

  1. Разматрање Извештаја о раду за 2017.годину Заједничког правобранилаштва Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стево Вранешевић, начелник Општинске управе Општине Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

  1. Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу градског грађевинског земљишта непосредном погодбом на кат. парц. бр. 51160/2 КО Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, службеник у Општинској управи Општине Љиг                            Материјал је достављен у прилогу.

  1. Разматрање Предлога Одлуке о укидању дела улице на кат. парц. бр. 4120/2 КО Љиг и дела улице од кат. парц. бр. 31696/1 до кат. парц. бр. 31696/5 и дела јавног парка на кат. парц. бр. 473/2 КО Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, службеник у Општинској управи Општине Љиг                            Материјал је достављен у прилогу.

 

 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Горан Миловановић

Оставите одговор