ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРИЗНАЊЕ „ЂАК КАПЛАР“

На основу члана 5. Одлуке о јавним признањима општине Љиг, Комисија за одликовања и доделу друштвених признања Скупштине општине Љиг расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање писаних и образложених предлога кандидата за доделу јавних признања општине Љиг

Предмет јавног позива:

Достављање писаних и образложених предлога кандидата за доделу јавних признања општине Љиг поводом 3. децембра, Дана општине Љиг, а у складу са Одлуком о јавним признањима општине Љиг.

  1. Плакета “Ђак каплар“ додељује се предузећима, установама, месним заједницама, другим организацијама и заједницама, удружењима и друштвеним организацијама, јединицама Војске Србије и појединцима за постигнуте изузетне резултате који заслужују опште признање и истицање.
  2. Диплома “Ђак каплар“ додељује се појединцима, друштвима и удружењима у виду награде у новчаним износима.

Правила конкурисања:

Предлог за доделу јавних признања могу поднети правна лица, удружења грађана и групе грађана (најмање 10 грађана), који имају седиште, односно пребивалиште на територији општине Љиг.

Критеријуми одабира:

  1. Критеријуми за доделу Плакете предузећима и предузетницима утврђују се по следећем редоследу: обим и квалитет производње, акумулативност, резултати које остварује на домаћем и страном тржишту, нови програми, однос према животној средини, развијеност међуљудских односа, ниво друштвеног стандарда и сл.
  2. За доделу Плакете организацијама и друштвеним делатностима основни критеријуми су резултати које постижу у својим областима рада.

Приликом доделе Плакете друштвеним организацијама и удружењима грађана предност ће се давати оним организацијама и удружењима чија се делатност заснива на добровољном аматерском раду.

  1. Организацији за физичку културу и спорт може се доделити признање сходно напред наведеним критеријумима а предност ће се дати организацијама, клубовима и појединцима који делују на аматерској основи. Под спортским достигнућима подразумевају се истакнути резултати постигнути на регионалним и републичким такмичењима.
  2. Приликом доделе Плакете месној заједници критеријум је број изграђених комуналних објеката и успешан рад органа месне заједнице.
  3. Дипломе се могу додељивати појединцима за заслуге у раду, посебно у отежаним условима рада а нарочито појединцима који на радном месту постижу и показују више од осталих радника, истичу се као ствараоци, служе за пример и подижу углед рада у друштву.

Не може бити предложен за Плакету и Диплому појединац, предузеће, установа, организација и заједница или друга организација и орган уколико је за последње три године добио такво признање.

Рок за достављање предлога:

Писане и образложене предлоге заинтересовани предлагачи могу доставити најкасније до 24. новембра 2017. године.

Предлози се шаљу у затвореном коверту са назнаком Пријава на јавни позив за доделу јавних признања општине Љиг, на адресу Скупштина општине Љиг, Карађорђева 7, 14240 Љиг, или се могу лично предати у писарници Општинске управе Љиг, канцеларија број 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

Комисија за одликовања и доделу друштвених признања

01 Број: 17-1/2017;  30.10.2017. године

Оставите одговор