ХУМАНИТАРНА АКЦИЈЕ „КРОВ 2016“

На основу члана 9. става 1. Правилника  о раду Комисије бр. 453-162-3 од 8. новембра 2016.године, Комисија за избор корисника у оквиру сарадње на реализацији куповине сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције „Кров 2016“, образована Решењем председника општине бр. 453-162-1/2016-1 на седници одржаној дана 5. децембра 2018. године(у даљем тексту: Комисија), расписује

 

Ј А В Н И      П О З И В

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КУПОВИНОМ  ЈЕДНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

 У ОКВИРУ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ „КРОВ 2016“

 ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

I

Помоћ намењена породицама избеглих и интерно расељених лица за куповину сеоске куће може бити додељена породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Љиг, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Оставите одговор