Грађевински материјал за избеглице

Општина Љиг

Ул. Карађорђева бр. 7, 14240 Љиг

 о б ј а в љ у ј е

 ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-158/2017

за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке мале вредности

                                    грађевински материјал за избеглице

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Оставите одговор