Одржавање јавне расвете на територији општине Љиг

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности-одржавање јавне расвете на територији општине Љиг ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Детаљније