РАНИ ЈАВНИ УВИД ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,

Детаљније

Одлука о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине

Одлука о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине ЗАКЉУЧАК О ЦЕНАМА

Детаљније