Санација коловозне конструкције туцаничких путева

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке отворен поступак-санација коловозне конструкције туцаничких путева и уређење путног појаса

Детаљније