На основу члана 31. и 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59 Статута општине Љиг („Сл. Гласник општине Љиг бр.4/19 и 12/22), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Љиг I Број: 217-5/22-1 од 28.06.2024. године, председник општине Љиг, доноси:

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Љиг

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.