Подручје Рајца је први пут заштићено као Предео нарочите природне лепоте, решењем о стављању под заштиту Државе дела Рајца, број: 02-2266/1 од 22.03.1963. године. Површина која је стављена под заштиту је 1200 ha.

Иницијативом за преиспитивање постојеће заштите подручја ПнПЛ „Рајац” покренута испред Групе за просторно планирање из Љига 2015. године.
У складу са покренутим иницијативама и потребом ревизије раније заштите Завод за заштиту природе Србије је планирао теренска истраживања у периоду од 2012-2016. Године.
Услови за израду Плана су добијени тек 2017. године, када су уследила и теренска истраживања. Истраживања су  обављена су периоду 2017/2018. године и у њима  је учествовао и представник ЈКП „Комуналац“ Љиг, стручно лице које је било задужено за  активности у заштићеним природним добрима којим је управљало ЈКП. Студију заштите је израдио Завод за заштиту природе Србије, и исту доставио Министарству заштите животне средине на даљу надлежност.
Министарство заштите животне средине је обавестило јавност о покретању поступка заштите природног подручја на својој интернет страници 12.07.2019. године, чиме је поступак заштите покренут.
После пет година припреме доноси се акт заштите.

Општина Љиг, ЈКП „Комуналац“ Љиг, Туристичка организација општине Љиг, ОШ ”Сава Керковић” Љиг, СШ ”1300 каплара” Љиг, ПУ ”Каја” Љиг, Удружење Косидба на Рајцу, Планинарско друштво Љиг – огранак Планинарског друштва „Победа“ Београд, Еколошко друштво „Љиг“, Ловачко удружење „Рајац“, Сеоски туризам Србије, Удружење „Златне руке“, организације, предузетници и целокупно становништво, су у значајној мери сачували природне, предеоне и створене вредности добра и културно – историјске традиције.
 
Нацрт УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „РАЈАЦˮ, којом је за управљача предлаже Туристичка организација општине Горњи Милановац, Општина Љиг сматра као неприхватљив из следећих разлога:

-Површина заштићеног подручја Предела изузетних одлика „Рајац” је 85% на територији општине Љиг, а 15% на територији општине Горњи Милановац;
-Стратешки објекат од највишег значаја за општину Љиг је водоизвориште Врело Ба, није прихватљиво да управљач не буде са наше територије,
-Општина Љиг је завршила пројектовање и на Рајцу кренула у реализацију израде канализационе мреже и систем за пречишћаванеј отпадних вода,
-Општина Љиг је од бесправне градње потпуно сачувала Рајац,

-Општина Љиг је израдила нови Просторни план  (2024. године) у који је уграђена Студија заштите, План развоја општине Љиг (2023) и ЛПУО за период (2021-2031. године)…


Са туристичког аспекта на територији општине Љиг је:
-једно од најатрактивних полетишта за параглајдере у Србији,
-такмичарски полигон за брзинско и алпинистичко пењање на природним стенама,
еђународна спортска манифестација Меморијал “Чика Душко Јовановић” (43 године),
-манифестација Дан чистих планина (22 године),
-ловна манифестација Златна рајачка лисица (36 године),
-међународна туристичка манифестација Косидба на Рајцу, најпосећенији догађај овог типа у свету и једна од најстаријих манифестација у Србији (55 година).

Општина Горњи Милановац до сада није имала интересовања за Рајац, нема туристичких објеката, манифестација ни догађаја на овом подручју.

Све напред наведене разлоге  сматрамо довољно важним, да Општина Љиг не може прихватити предлог да Управљач природног добра буде са територије друге општине, чиме упућује Захтев Министарству да управљање заштићеним природним добром повери Туристичкој организацији општине Љиг.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.