Дејан Младеновић

Др Дејан Младеновић, рођен је 06. 06. 1976. године у Љигу. Основну школу и гимназију завршио је у месту рођења. Након тога 2000. године, дипломирао је на Војнотехничкој академији и стекао звање дипломирани економиста (мастер). Докторске студије на Геоекономском факултету у Београду окончао је 2020. године и постао доктор  економских наука. Прво радно место му је било у  “Гранит пешчару“, да би од септембра 2001. године био запослен као професор економске групе предмета у СШ „Хиљаду триста каплара“, где и данас ради.
Биран је у звање предавача ван радног односа на Академији струковних студија Западне Србије из Ужица и Високе пословне школе струковних студија из Крушевца. Аутор је више научних радова из области економије, пољопривреде и туризма.
Одборник је у СО Љиг од 2016. године.
Отац је ћерке Анђеле.

Контакт: 014/3445-024