Републички завод за статистику
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:
►    држављанство Републике Србије;
►    пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
►    најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
►    стечено најмање трогодишње средње образовање;
►    да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
►    познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
►    могућност приступа интернету током периода ангажовања.
Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

Јавни позив пописивачи – краћи

Јавни позив пописивачи – са задацима

Прелиминарна листа инструктори

Ранг листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање

Документација потребна за тестирање и ангажовање пописивача

Задаци пописивача и процедура за њихов избор

Све информације у вези са Пописом на територији
општине Љиг можете добити позивом на бројеве
телефона 014/3445-044 и 064/861-4407, свакога дана
од 08.00 до 20.00 часова.

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Пописна комисија општине Љиг је обезбедила дежурство пописивача 01.и 02.новембра у периоду од 8-20 часова.

Контакт телефони дежурних пописивача:

  • 069/5511-415
  • 069/130-7637