Израда техничке документације за прибављање грађевинске дозволе објекта предшколске установе у Љигу

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности-израда техничке документације за прибављање грађевинске дозволе објекта

Детаљније