Извођење радова на адаптацији и реконструкцији објекта ОШ “Сестре Павловић“ у Белановици

ОПШТИНА ЉИГ   ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке ,отворен поступак- извођење радова на адаптацији и реконструкцији објекта ОШ“Сестре

Детаљније

Санација коловозне конструкције туцаничких путева

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке отворен поступак-санација коловозне конструкције туцаничких путева и уређење путног појаса

Детаљније