Санација коловозне конструкције туцаничких путева

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке отворен поступак-санација коловозне конструкције туцаничких путева и уређење путног појаса

Детаљније

Израда техничке документације за прибављање грађевинске дозволе објекта предшколске установе у Љигу

  Предмет јавне набавке је услуга израде техничке документације за прибављање грађевинске дозволе предшколске установе у Љигу. ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Детаљније