Површина Општине износи 278,84 km2 и обухвата 27 насеља организованих у 26 катастарских општина, односно месних заједница и то: Ба, Бабајић, Белановица, Бошњановић, Бранчић, Велишевац, Гукош, Дићи, Доњи Бањани, Живковци, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука, Калањевци, Козељ, Лалинци, Латковић, Липље, Љиг, Моравци, Палежница, Пољанице, Славковица, Цветановац са насељем Милавац, Штавица и Шутци.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЉИГ

УРЕЂАЈНЕ ОСНОВЕ