Драган Стевановић

Драган Стевановић je рођен 16.01.1972. године у Љигу. Основну школу и Гимназију завршио је у свом  родном месту.
Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, смер агроекономија, уписаo је и завршио у редовном року. Непосредно након дипломирања, запослио се на неодређено време у Општини Љиг, на радном месту комуналног инспектора.

Последипломске студије уписује и завршава на Пољопривредном факултету, где је и одбранио Магистарску тезу из области аграрне економије и руралног туризма.

Након одбрањене Магистарске тезе  уписује докторске студије на истом факултету, где ће  бранити Докторску дисертацију из матичне области свог научног рада.

Учествовао  је  на  више симпозијума  и  семинара из  области пољопривреде  и  руралног развоја.

Као   самостални  аутор  и  коаутор  објавио  је  више  научних радова  и чланака из  пољопривреде и аграрне  економије  у  еминентним  часописима  и зборницима радова, као и новинама локалног и регионалног значаја.

Члан  je  Друштва  аграрних  економиста   Србије  и  један  од  оснивача Еколошког  друштва – Љиг.

Говори руски и енглески језик. Ожењен је и отац  двоје деце.

Контакт: 014/3445-044

zamenik@ljig.rs