ЗГРАДА ОПШТИНЕ ЉИГ – РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА

ПРИЗЕМЉЕ

1-2

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

3

ПРИЈАВНИЦА

4

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ
ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА

5

ПИСАРНИЦА
Драгана Анђелић

Андријана Ивановић

6

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
И ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Горица Сајић

ПОЉОПРИВРЕДА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Гордана Максимовић
Весна Симић

———————————————————————————

ПРВИ СПРАТ

7

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

8

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЉИГ

9

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

10

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

11

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

12

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

13

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

—————————————————————————————–

ДРУГИ СПРАТ

14-15

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Миломир Старчевић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Драган Стевановић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милан Јанићијевић

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Андријана Срећковић

16

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владимир Павловић

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Миломир Радојичић

17

УРБАНИЗАМ

Нена Ивановић

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Ана Матијевић

ОЗАКОЊЕЊА

Тамара Лазић

18

АМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА РАД СКУПШТИНЕ И ВЕЋА

Саша Симић

 ОЗАКОЊЕЊА

Вера Лукић

19

ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Владимир Павловић

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА И ГРАЂАНСКА ПРАВА

Дивна Петровић

БИРАЧКИ СПИСАК

Снежана Сандић

20

МАТИЧАРИ

Весна Миловановић
Милица Гајић

——————————————————————————————

ТРЕЋИ СПРАТ

21

САЛА ЗА САСТАНКЕ

22

АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА И ОБРАЧУН ЗАРАДА

Славица Матијевић

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА  И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Жељко Констадиновић

ЛИКВИДАТУРА

Милосна Лукић

23

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Марија Шиљеговић

24

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Ивана Данојлић

ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Виолета Матић

Зорица Ђокић

25

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Милош Матијевић

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

Зоран Илић

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

Горан Ускоковић

26

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Стево Вранешевић

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Зорица Вранешевић

БУЏЕТСКЕ ИСПЛАТЕ

Драгица Ивановић

27

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Слађана Степановић

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Виктор Ивановић

—————————————————————————————-

ЧЕТВРТИ СПРАТ

28

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

29

РАЗРЕЗ ПОРЕЗА И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Санела Илић
Ана Павловић

30

БЛАГАЈНИК И КОНТИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Љиљана Нинковић

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

Јована Старчевић

КЊИГОВОЂА

Ивана Јеринић

31

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉИГ

Владимир Ивановић

Гордана Благојевић

32

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

Јелена Јовановић

ЛОКАЛНИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ

Јелена Јовановић

33

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

34

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ