На основу члана 63. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 4/19), сазива се 52. седница Општинског већа Општине Љиг за петак, 25.11.2022.године, са почетком у 8,00 часова.

Седница ће се одржати  у  канцеларији председника општине.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Утврђивање Предлога Одлуке о трећој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2022. годину
 2. Утврђивање Предлога Одлуке о промени Статута општине Љиг
 3. Утврђивање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Љиг за период од 2022. до 2030.године
 4. Утврђивање Предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Љиг
 5. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 6. Утврђивање Предлога Одлуке давању сагласности на озакоњење помоћног објекта власника Славољуба Митровића из Латковића
 7. Утврђивање Предлога Одлуке давању сагласности на озакоњење помоћног објекта власника Милована Марјановића из Мораваца
 8. Утврђивање Предлога Одлуке давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта власника Милована Коругића из Београда и Душана Коругића из Панчева
 9. Утврђивање Предлога Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне нергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Љиг за 2022.годину
 10. Разматрање Извештаја о раду за 2021/2022 и Годишњег плана рада за радну 2022/2023 годину Предшколске установе „Каја“ Љиг (материјал за ову тачку дневног реда је објављен на званичној интернет презентацији општине Љиг)
 11. Разматрање Извештаја ЈКП „Комуналац“ о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021. до 30.09.2022.године

 

Позив члановима Већа

 

25.11.2022.

ИЗВЕШТАЈ СА 52.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ

Данас је одржана 52.седноца Општинског већа општине Љиг на којој је утврђен предлог Одлуке о трећој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2022. годину. Веће је на разматрање Скупштини проследило и предлоге Одлука о промени Статута општине Љиг и измени и допуни Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Љиг за период од 2022. до 2030.године.

На дневном реду нашли су се и Предлози Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Љиг и  изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Оба предлога добила су једногласну подршку.

Чланови Већа донели су Одлуку о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне нергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Љиг за 2022.годину

Општинско веће се позитивно изјаснило о Извештају о раду за 2021/2022 и Годишњем плану рада за радну 2022/2023 годину Предшколске установе „Каја“ Љиг, као и о Извештају о раду ЈКП „Комуналац“ у првих девет месеци текуће године.

Коначну одлуку о свим тачкама које су биле на дневном реду данашње седнице Општинског већа даће Скупштина општине Љиг на седници заказаној за уторак, 29.новембра.