СВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

 

ПРЕДМЕТ: Позив за седницу Скупштине

На основу члана 42. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр.4/19) и чланова 107. и 108. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 9/19), САЗИВАМ  СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ Скупштине општине Љиг.

Седница Скупштине општине одржаће се 05.08.2022. године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

За седницу Скупштине предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Разматрање Предлога Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Мандатно-имунитетска комисија

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

  1. Разматрање Предлога Одлуке о другој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2022. годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Шиљеговић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 

  1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Љиг за период јануар – јун 2022.године

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Шиљеговић, начелник Одељења за финансије

Материјал је достављен у прилогу.

 

  1. Разматрање Предлога Друге измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Љиг у 2022.години

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

Материјал је достављен у прилогу.

  

  1. Разматрање Предлога Одлуке о Општинској управи општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милаан Јанићијевић, начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

  1. Разматрање Предлога Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милаан Јанићијевић, начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

  1. Разматрање Предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милаан Јанићијевић, начелник Општинске управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

  1. Разматрање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп „РИД-Штавица“ у селу Штавица код Љига, ради експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Тамара Војиновић, Одељење опште управе

Материјал је достављен у прилогу.

 

  1. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Љиг за 2021.години

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Јанковић, в.д. директора ЈКП „Комуналац“ Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

 

  1. Разматрање Извештаја ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Јанковић, в.д. директора ЈКП „Комуналац“ Љиг

Материјал је достављен у прилогу.

 

У случају спречености да присуствујете овој седници,

молимо да нас обавестите на телефон  3445-024.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Веселин Шиљеговић