На основу члана 42. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр.4/19) и чланова 107. и 108. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 9/19), САЗИВАА СЕ  ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА Скупштине општине Љиг.

 

Седница Скупштине општине одржаће се 29.11.2022. године (уторак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о трећој измени Одлуке о буџету општине Љиг за 2022. годину

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Шиљеговић, начелник Одељења за финансије

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о промени Статута општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Љиг за период од 2022. до 2030.године

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Ивановић, Одељење за финансије

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта Славољуба Митровића из Латковића

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта власника Милована Марјановића из Мораваца

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. 8. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта власника Милована Коругића из Београда и Душана Коругића из Панчева

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, начелник Одељења за општу управу

 

 1. Разматрање Извештаја о раду за 2021/22. годину и Годишњег плана рада за радну 2022/23. годину Предшколске установе „Каја“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Каргановић, директор ПУ „Kаја“ Љиг

ИЗВЕШТАЈ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

 

 1. Разматрање Извештаја ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

 

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефан Ђурић, в.д. директора ЈКП „Комуналац“ Љиг

 

 1. Разматрање Предлога Решења о избору представника и заменика представника Општинског савета родитеља општине Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине Љиг

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Сава Керковић“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине Љиг

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Сава Керковић“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине Љиг

 

 1. Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине Љиг

 

 1. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Каја“ Љиг

 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине Љиг