Владимир Павловић

Владимир Павловић из Љига, рођен је 08.07.1986. године у Горњем Милановцу. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Положио је стручни испит и испит за инспекторе. Има укупно 11 година радног стажа у струци. Није ожењен.

Од 2013. године запослен је у Општинској управи општине Љиг на пословима Управљања људским ресурсима и дечије заштите.

Контакт: 014/3445-024