За среду, 7.септембар, заказана 18.седница Скупштине општине Љиг

СВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

ПРЕДМЕТ: Позив за седницу Скупштине
На основу члана 42. Статута општине Љиг (''Службени гласник Општине Љиг''
бр.4/19) и чланова 107. и 108. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (''Службени
гласник Општине Љиг'' бр. 9/19), САЗИВАМ ОСАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ Скупштине
општине Љиг.
Седница Скупштине општине одржаће се 07.09.2022. године (среда) са почетком
у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.
За седницу Скупштине предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање Предлога Решења о образовању Комисије за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање земљишта
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине
Материјал је достављен у прилогу.

2. Разматрање Предлога Решења о престанку дужности в.д. директора ЈКП
„Комуналац” Љиг
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине
Материјал је достављен у прилогу.

3. Разматрање Предлога Решења о именовању в.д. директора ЈКП „Комуналац”
Љиг
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за кадровска и административна питања и радне односе
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине
Материјал је достављен у прилогу.

У случају спречености да присуствујете овој седници,
молимо да нас обавестите на телефон 3445-024.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
Веселин Шиљеговић