На основу члана 63. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 4/19), сазивамa се 51. седница Општинског већа Општине Љиг за среду, 09.11.2022.године, са почетком у 13,00 часова.

Седница ће се одржати  у  канцеларији председника општине.

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Доношење Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Љиг и упућивање Јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Љиг
  2. Доношење Закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и упућивање Јавног позива за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
  3. Доношење Закључка о о висини новчаних награда носиоцима Дипломе „Ђак каплар“ и носиоцима „Вукове дипломе“ из претходне школске године, поводом Дана општине
  4. Разматрање Предлога Одлуке о осмој измени Плана јавних набавки за 2022.годину

 

 

09.11.2022.

ИЗВЕШТАЈ СА 51.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ

Данас је одржана 51.седноца Општинског већа општине Љиг. Веће је донело закључке о отпочињању поступака јавних расправа о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Љиг и о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Закључком су установљене висине награда поводом Дана општине за носиоце Дипломе „Ђак каплар“ и „Вукове дипломе“ из претходне школске године.

Општинско веће донело је и Одлуку о осмој измени Плана јавних набавки за 2022.годину.