Сазива се 50. седница Општинског већа Општине Љиг за петак, 14.10.2022.године, сапочетком у 8,00 часова.

Седница ће се одржати у канцеларији председника општине.
За ову седницу предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Разматрање Извештаја Комисије за спорт Општинског већа Општине Љиг о
утрошеним средствима у периоду 01.01. – 30.09.2022.године
2. Разматрање Извештаја Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“
за општине Љиг, Лајковац и Мионица о реализацији Пројекта услуге
„Помоћ у кући“ за период од октобра 2021.године до октобра 2022.године
3. Разматрање позива Фондације „Заједно за Младе“ за учешће најбољих
студената са територије општине Љиг на пројекту Међународни омладински
самит „Отворени свет“
4. Разматрање Жалбе Марјановић Снежане и Ивана из Љига на решење
комуналног инспектора Општине Љиг IV-03 број 355-172/22 од
04.08.2022.године

 

14.10.2022.

ИЗВЕШТАЈ СА 50.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ
Данас је одржана 50.седноца Општинског већа општине Љиг. Најважније одлуке које
је Веће донело су Закључак о усвајању Извештаја Комисије за спорт Општинског већа
Општине Љиг о утрошеним средствима у периоду 01.01. – 30.09.2022.године и Закључак о
усвајању Извештаја Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг,
Лајковац и Мионица о реализацији Пројекта услуге „Помоћ у кући“ за период од октобра
2021.године до октобра 2022.године.