Данас је одржана 2. седница Општинског већа општине Љиг на којој су усвојен Извештај о утрошеним средствима по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији општине Љиг у 2023.години, као и Извештај Комисије за попис Органа локалне самоуправе Општине Љиг о извршеном попису основних средстава, имовине и обавеза на дан 31.12.2023.године.            

Веће је донело Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза у Општини Љиг и Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Љиг