ПОЗИВ ЗА ОДБОРНИКЕ

На основу члана 42. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг”
бр.4/19 и 12/22) и чланова 107. и 108. Пословника о раду Скупштине општине Љиг
(”Службени гласник Општине Љиг” бр. 9/19), САЗИВА СЕ ЧЕТВРТА СЕДНИЦА
Скупштине општине Љиг.
Седница Скупштине општине одржаће се 22.05.2024. године (среда) са
почетком у 10:00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање Предлога Решења о давању сагласности на нацрт споразума о
раскиду јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на територији општине Љиг
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Старчевић, председник Општине

2. Разматрање Предлога Одлуке о првој измени Одлуке о буџету општине Љиг за
2024.годину
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Старчевић, председник Општине
2 Prva izmena Odluke o budzetu

3. Разматрање Предлога Закључка о усвајању Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љиг за
2024.годину
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
ИЗВЕСТИОЦИ: Гордана Максимовић и Весна Симић, саветници у Општинској
управи

4. Разматрање Предлога Одлуке о доношењу Оперативног плана одбране од
поплава за воде II реда општине Љиг за 2024.годину
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
ИЗВЕСТИОЦИ: Гордана Максимовић и Весна Симић, саветници у Општинској
управи
Оперативни план одбране од поплава за општину Љиг у 2024.години

5. Разматрање Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине за територију општине Љиг за 2024.годину
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
ИЗВЕСТИОЦИ: Гордана Максимовић и Весна Симић, саветници у Општинској
управи

6. Разматрање Извештаја о пословању за 2023.годину ЈКП „Комуналац“ Љиг
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефан Ђурић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

7. Разматрање Извештаја ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености
планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од
01.01.20224. до 31.03.2024.године
ПРЕДЛАГАЧ ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефан Ђурић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.