Општина Љиг је Одлуком од 30.11.2021. године приступила изради Плана развоја за период од
2022. до 2030. године. Израда Плана развоја се спроводи у оквиру Пројекта немачко-српске
развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“
(PAR2EU), који спроводе Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ), Национална
алијанса за локални економски развој (NALED) и Балкански центар за регулаторну реформу
(BCRR) у сарадњу са Републичким секретеријатом за јавне политике (РСЈП). Овај процес ће у
Општини Љиг водити Координациони тим, састављен од представника локалне самоуправе,
али ће током процеса значајну улогу имати и остали значајни учесници из наше средине,
окупљени у Партнерски форум.

ljig1
Партнерски форум је, као пример добре праксе широког укључивања заинтересованих страна у
процес планирања и добар инструмент за консултације и стварање партнерства, замишљен да
буде консултативно тело за потребе припреме и праћења спровођења дугорочних планских
докумената, као што је План развоја јединица локалних самоуправа. Ово тело пружа могућност
окупљања и укључивања представника локалне заједнице, приватног и цивилног сектора у рад
Тематских радних група. Партнерски форум, овако замишљен, има значајну улогу у
спровођењу процеса консултација током израде Плана развоја, али и касније у спровођењу.
Први састанак Партнерског форума је заказан за 21.10.2022. године у сали Општине Љиг , а
позив за учешће је упућен на више од 20 адреса. Након првог састанка Партнерског форума,
локална самоуправа ће приступити изради Плана развоја кроз рад Тематских радних група.

Одлука о приступању изради плана развоја општине Љиг за период од 2022. до 2030. године

Решење о формирању Координационог тима и радних група за израду Плана развоја за период од 2022. до 2030. године

Информације о изради Плана развоја општине Љиг 2022 – 2030

План развоја општине Љиг представља документ развојног планирања највишег реда за чију је припрему, усвајање, спровођење и праћење надлежна јединица локалне самоуправе.

План развоја општине Љиг ће садржати: увод, преглед и анализу постојећег стања, визију, приоритетне циљеве развоја, преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, као и начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.

Циљ израде Плана развоја општине Љиг је  да обезбеди одржив друштвено-економски развој општине Љиг, кроз континуитет планског деловања, усмереног на уједначавање развоја и ангажовање локалних ресурса уз широку грађанску партиципацију и усклађивање свих релевантних чинилаца како би се унапредио квалитет живота свих грађана.