Закључак – Апотека Јуричић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЉИГ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 217-3/20-12

30.03.2020.године

Љ   И   Г

На основу чланова 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 87/18), те Одлуке Председника Републике, Председника Народне Скупштине и Председника Владе о проглашењу ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Љиг, на седници одржаној дана 30.03.2020.године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

I

ДОЗВОЉАВА СЕ Апотекарској установи „Јуричић“ да омогући, искључиво грађанима старијим од 65 година, куповину у свом објекту у Љигу, сваке недеље од 05,00 до 07,00 часова за време трајања ванредног стања.

II

Закључак ступа на снагу даном доношења.

III

Закључак ће бити објављен на званичној интернет презентацији Општине Љиг и биће достављен Апотекарској установи „Јуричић“.

 

КОМАНДАНТ ШВС ОПШТИНЕ ЉИГ

Драган Лазаревић

 

 

 

Оставите одговор