ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

КОРИСНИЦИМА ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК КОЈИМА ПРАВО ИСТЕЧЕ ОД 15. МАРТА 2020. ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ ВРШИЋЕ СЕ И ДАЉЕ ИСПЛАТА ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА НА ОСНОВУ РАНИЈЕ ДОНЕТИХ РЕШЕЊА, НАЈДУЖЕ ТРИ МЕСЕЦА, ОДНОСНО ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ.

(Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 53-2787/2020 од 24.03.2020. године)

 

По укидању ванредног стања обнова дечијег додатка вршиће се на уобичајен начин.

Оставите одговор