Израда техничке документације за прибављање грађевинске дозволе објекта предшколске установе у Љигу

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности-израда техничке документације за прибављање грађевинске дозволе објекта предшколске установе у Љигу

 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Оставите одговор