ЗГРАДА ОПШТИНЕ ЉИГ – РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА

ПРИЗЕМЉЕ

1-2

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

3

ПРИЈАВНИЦА

4

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

5

ПИСАРНИЦА
Драгана Анђелић
Станка Ђурић

6

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
И ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Горица Сајић

ПОЉОПРИВРЕДА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Гордана Максимовић
Весна Симић

———————————————————————————

ПРВИ СПРАТ

7

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

8

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЉИГ

9

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

10

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

11

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

12

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

13

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

—————————————————————————————–

ДРУГИ СПРАТ

14-15

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Лазаревић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Миломир Радојичић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милан Јанићијевић

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Андријана Срећковић

16

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Марија Филиповић

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Даница Јовановић

17

УРБАНИЗАМ

Тамара Војиновић

Анђела Средојевић

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Ана Матијевић

ОЗАКОЊЕЊА

Андријана Ивановић

18

АМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА РАД СКУПШТИНЕ И ВЕЋА

Саша Симић

 ОЗАКОЊЕЊА

Вера Лукић

19

ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Владимир Павловић

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА И ГРАЂАНСКА ПРАВА

Дивна Петровић

БИРАЧКИ СПИСАК

Снежана Сандић

20

МАТИЧАРИ

Весна Миловановић
Милица Гајић

——————————————————————————————

ТРЕЋИ СПРАТ

21

САЛА ЗА САСТАНКЕ

22

АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА И ОБРАЧУН ЗАРАДА

Славица Матијевић

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА  И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Жељко Констадиновић

ЛИКВИДАТУРА

Милосна Лукић

23

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Марија Шиљеговић

24

РАЗРЕЗ ПОРЕЗА И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Санела Илић

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Милка Ивановић

ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Виолета Матић

Зорица Ђокић

25

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Милош Матијевић

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

Зоран Илић

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

Горан Ускоковић

26

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Стево Вранешевић

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Зорица Вранешевић

БУЏЕТСКЕ ИСПЛАТЕ

Олгица Радисављевић

27

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Слађана Степановић

—————————————————————————————-

ЧЕТВРТИ СПРАТ

28

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

29

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

30

БЛАГАЈНИК И КОНТИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Љиљана Нинковић

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

Јована Старчевић

КЊИГОВОЂА

Ивана Јеринић

31

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉИГ

Владимир Ивановић

Гордана Благојевић

32

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Драган Стевановић

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

Јелена Јовановић

ЛОКАЛНИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ

Дарко Миловановић

33

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

34

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ