Превоз материјала за путеве

ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности-превоз материјала за поправку  и одржавање некатегорисаних путева на територији општине Љиг

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Оставите одговор