Регионалнои план управљања отпадом

О оглашавању и јавном увиду у документа Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019-2029.година и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана.

Учешће јавности у разматрању предлога Регионалног плана и Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана обезбеђује се у оквиру  увида у документа у трајању од 30 дана од дана оглашавања.

Примедбе и предлоге заинтересована јавност доставља у писаној форми у канцеларију број 6. зграда општине Љиг до 16.децембра 2019.године.

Документа:

  1. Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона, за период 2019. – 2029. година (*Објављено у Службеном гласнику бр. 081/2019 од 15.11.2019.)
  2. Мишљење Министарства заштите животне средине на Одлуку о изради Стратешке процене утицаја Регионалног плана на животну средину
  3. НАЦРТ: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019. – 2029. година

Оставите одговор